nowy opatentowany wynalazek: urządzenie do ciągłej sprzedaży wód mineralnych o składach odpowiadających wodom ze źródeł

REWOLUCJA